dekschema 2020-2021

Linda 34 V.D Kuzemer x Calvin V.D Veldhoeve                                            5/7/2020 (verkocht)            1 bont bokje

Ella V.H Merets Hofke x Calvin V.D Veldhoeve                                             17/9/2020                            1 bruin geitje

Daisy V.H Merets Hofke xCalvin V.D Veldhoeve                                           12/9/2020                            1 bruin bokje en                                                                                                                                                                                bont geitje

Hanna V.H Heieinde x Calvin V.D Veldhoeve                                                1/8/2020                              2  stippelgeitjes en                                                                                                                                                                          bruin stippel bokje

Ester V.H Merets Hofke xCalvin V.D Veldhoeve                                            4/9/2020                             1 zwart bokje

Eternal-Flame v.d Veenhorst xEvert V.H.Merets hofke                                  23/9/2020                           1 bont geitje

Castilla V.D.Veenhorst x Evert V.H.Merets Hofke                                           23/9/2020 (verkocht)         1 bont bokje

Evita Van Het Merets Hofkex Calvin V.D Veldhoeve                                      25/12/2020 (verkocht)